Spjms

HÜTTNER3 m. OJ

1+2 I a Hitnerovo pole, pole Dolní Lutyně KA IIIa Hitnerova zegroda zahrada, zahrada Dolní Lutyně KA, Hitneruv dolek dolina, dolina Dolní Lutyně KA
3 V PJ vystupuje poses. adj. odvozené od OJ Hüttner, a to jako substant. ve stř. rodě nebo ve funkci shod. přívlastku. Objekty byly pojmenovány „podle bývalého majitele“. PJ se vyskytují v téže obci.
Ši