Spjms

ČYMPĚL5 m. OJ

1+2 I b Kole Čympěla ulice, ulice Dolní Lutyně KA IIIa Čympěluv dolek dolina, dolina Dolní Lutyně KA; Čympělove stavy rybníky, rybníky Dětmarovice KA; Drugi Čympěluv dolek dolina, dolina Dolní Lutyně KA, Pyršy Čympěluv dolek dolina, dolina Dolní Lutyně KA
3 PJ obsahují jednak OJ Čempěl/Czempiel (nář. Čympěl) v přeneseném významu ‚Čympělovo obydlí‘, jednak přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené. Jména jsou zaznamenána ve slez. nář. podobě. • Ulice je pojmenována podle směru, kterým vede (kolem Čympělova domu), ostatní objekty podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli OJ Čempěl/Czempiel. • Dolina Čympěluv dolek má variantní název Pyršy Čympěluv dolek, pro rybníky Čympělove stavy se užívá paralelní pojmenování Kijunkove stavy.
Km