Spjms

ADAMOVSKÝ6 adj.

1 I a Adamovská3 b V Adamovskýcha Adamovská cesta b K Adamovské cestě
2 a les, louka, pozemek b vyvýšenina ♦ a cesta b pole
3 Do PJ vstupuje adj. adamovský, které je dvojího původu: je odvozeno a) od OJ Adam sufixem -ovský: v PJ je doloženo jako substantivizované adj. žen. rodu (v bezpředl. PJ Adamovská) nebo v lok. pl. v předl. PJ (V Adamovských, vyvýšenina v Halenkově VS); PJ označují objekty „podle majitele“; b) od MJ Adamov (HŠ 1, 43) sufixem -ský: v PJ z Útěchova BM ležícího blízko Adamova vystupuje ve funkci shod. přívlastku se směrovým určením (Adamovská cesta, K Adamovské cestě). • PJ byla porůznu zaznamenána ve středním vodorovném pruhu Moravy. • SPJČ.
Šr