Spjms

DUDA15 m. OJ

1 I b Pod Dudou, U Dudy; U Dudů ve mlýně, U Dudů z hospodya Kaple u Dudy III b Na Dudovém, Pod Dudovýma Dudův kopec/les, Dudův dolek/důl, Dudova topolina, Dudova brána, Dudův grunt; řední Dudového
2 b pole4, dolina2, dům2, louka2, mlýn2, pastvina2 ♦ a lesík6, dolina4, brána2, hon2, kaplička2, kopec2, pole2
3 Do PJ vstupuje OJ Duda nebo poses. adj. od něho odvozené. 1) OJ D. je součástí předložkových PJ (PJ U Dudy pojmenovává louku a pole v Klimkovicích NJ podle majitele, v PJ Pod Dudou pro pastvinu v Horních Bludovicích FM, které označuje pobjekt podle polohy, je OJ v přeneseném významu ‚Dudovo obydlí‘. Ve víceslovném PJ U Dudů ve mlýně pro mlýn v Částkově UH je OJ D. v gen. pl. (rodinné jméno – ‚u Dudových‘), v PJ Kaple u Dudy pro kapličku v Markvartovicích OP je OJ D. v přeneseném významu ‚Dudův majetek‘ a vyjadřuje relační objekt („zděná kaplička v zahradě majitele usedlosti“). • 2) Poses. adjektiva odvozená od OJ D. jsou zpravidla přívlastková, objekty byly pojmenovány podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli toho jména. v PJ Přední díly u Dudového pro pole v Rohatci HO je adj. substantivizované, v nář. tvaru složeného sklonění, vzniklém osamostatněním ze spojení ...u Dudového domku („Je tu strážní domek, kde byl asi před 60 lety hlídačem Duda“). • PJ byla zachycena ve vých. částech zkoumaného území, zejména v širokém okolí Ostravy. • IPJČ Duda + OJ; IPJČ Duda + OJ.
Či