Spjms

ALEXANDR4 m. OJ

1+2 I b U Alexandrů dům Bohdíkov SU IIIa Alexandrův les les Kunčina SY (Nová Ves), Alexandrova rozhledna rozhledna Babice nad Svitavou BO b U Alexandrovýho lesa hon Kunčina SY (Nová Ves)
3 Do PJ vstupuje OJ Alexandr v gen. pl. (jméno rodiny) pouze v předložkovém jméně z Bohdíkova. Označuje objekt (strážní domek) podle obyvatele („bydlel tam zaměstnanec Kubíček, a protože je v obci hodně Kubíčků, nazývali tohoto jeho křestním jménem“); objekt se nazývá též Na zastávce, Na vochtrovně a U Kacrů. – Ostatní PJ obsahují přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené (v PJ z Kunčiny (Nové Vsi) v nář. tvaru složeného sklonění): objekty byly pojmenovány jednak podle majitele (jméno Alexandrův les), jednak podle jiného vztahu k nositeli toho jména: rozhledna (z r. 1887) byla nazvána „po císařském radovi Alexandru Suchánkovi, propagátoru stavby“. Má též paralelní jméno Alexandrovka. V předložkovém jméně je poses. adj. součástí názvu relačního objektu; hon byl pojmenován podle polohy. • SPJČ.
Šr