Spjms

ALAH4 m. OJ

1+2 IIIa Alahovo pole hon Hlohovec BV, Alahovo pole pole Valtice BV; Alahovo pole u včelína hon Hlohovec BV, Velké Alahovo pole hon Hlohovec BV
3 PJ obsahují přívlastkové poses. adj. odvozené od domnělého OJ Alah, jež patrně vzniklo na základě mylného lidového výkladu jména zaniklé obce Aloch (HŠ 1, 45). PJ byla zachycena v sousedících obcích. Jména pozemků byla motivována zřejmě polohou v místech, kde se dříve nacházela obec Aloch, PJ Alahovo pole u včelína navíc polohou nedaleko včelína. PJ Alahovo pole a Velké Alahovo pole pojmenovávají „menší a větší část jednoho honu rozděleného Bezručovou alejí“. Pro pole ve Valticích se užívá také variantní jméno Olachovo pole, viz OLACH OJ.
Šr