Spjms

ANTONČÍKOVICE plt.

1+2 I a Antunčykovice m. č. Dětmarovice KA
3 PJ je odvozeno od OJ Antončík (nář. Antunčyk, s nář. změnou on > un) sufixem -ovice. Objekt byl pojmenován patrně podle obyvatele. PJ reprezentuje zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele.
Šr