Spjms

ANTONČÍK3 m. OJ

1+2 III b Na Antunčykovym pole Dětmarovice KA ♦ a Antunčykuv las les Dětmarovice KA, Antunčykuv křiž kříž Dětmarovice KA
3 Do PJ vstupuje poses. adj. odvozené od OJ Antončík (nář. Antunčyk, s nář. změnou on > un), a to ve funkci shodného přívlastku nebo jako substantivizované s předložkou na v přeneseném významu ‚Antončíkův majetek‘ (zde užito instrumentálu ve funkci lokálu). Kříž byl pojmenován „po rolníkovi Antončykovi, který ho postavil“. Pole a les (nář. las) byly pojmenovány patrně podle stejného majitele. Všechna jména pocházejí z jedné obce.
Šr