Spjms

ADAM13 m. OJ // HADAM7 m. OJ

1 I b U Adama, Za Adamem; U Adamů2 III a AdamovoHadamův les, Adamůj kout, Adamova jáma/louka/stráň, Hadamova skála, Hadamův rybníček, Hadamovou uličkou, Hadamův kříž, Adamův ráj; Adamovy kouty2 b U Adamové skály, U Hadamového lesíka, U Hadamové výmoly
2 a pole b pole2, dům, louky, m. č., pastvina, samota ♦ a les4, louka2, cesta, hon, kopec, kříž, pastviny, pole, rybník b les, lesík, pole
3 Do PJ vstupuje buď OJ Adam (též nář. Ha-), a to v gen. sg. i pl. (rodinné jméno), nebo poses. adj. od tohoto OJ odvozené: výjimečně ve formě substantivizované (pole Adamovo v Uhřicích HO má variantní jména Adamov a Adamovy, viz ADAMOV, ADAMOVY), zpravidla však ve funkci přívlastku (v PJ Adamůj kout pro hon a pole ve Vedrovicích ZN je nář. sufix -ůj ,-ův‘). Zachycená PJ jsou bezpředložková i předložková a pojmenovávají objekty zpravidla podle majitele nebo uživatele, jména s předložkou za podle polohy. PJ mají často nář. podobu, posesivní adjektiva jsou v nář. tvaru složeného sklonění: U Adamové skály, pole, Zlín ZL (Malenovice); O Hadamové vémole, les, Městečko Trnávka SY (Lázy) apod. PJ Za Adamem, v němž je OJ v přeneseném významu ‚Adamovo obydlí nebo majetek‘, pojmenovává pole v Lubníku UO podle polohy. Je zachycen i řídce se vyskytující typ PJ v 7. pádě: Hadamovú uličkú, cesta v Doubravách ZL. • PJ jsou rozložena většinou v severní části Českomoravské vrchoviny a na vých. Moravě. • SPJČ ADAM.
Či