Spjms

ANDĚLSKÝ5 adj.

1+2 Ia Andělsky kopec kopec, les Dolany OL, Andělsky kopec kopec, les Tovéř OL, Andělský kopec kopec, les Olomouc OL (Svatý Kopeček), Handělská stróha náhon Mašovice ZN, Handělské mlén hájovna Mašovice ZN
3 PJ obsahují přívlastkové adj. andělský odvozené od apel. anděl sufixem -ský. Objekty byly pojmenovány podle zpodobení anděla (obrázek, socha), v jehož blízkosti se nacházejí (u zalesněného kopce s variantním jménem Andělák mezi obcemi Dolany, Tovéř a Svatý Kopeček „byl obrázek anděla“, na mlýně v Mašovicích, z něhož se stala hájovna, „byla umístěna soška anděla strážného“), náhon Handělská stróha byl pojmenován podle směru k mlýnu. PJ z Mašovic jsou zapsána v nář. podobě s protetickým h- a se změnami ou > ó a ý > ej > é. • SPJČ.
Šr