Spjms

ADAMEC5 m. OJ

1+2 I a Adamec kopec Slavičín ZL (Nevšová), Adamec kopec Želetice HO b U Adamcu usedlost Hutisko-Solanec VS (Hutisko) III a Hadamcovo pastvina Horní Studénky SU b Na Adamcovem hon Baška FM (Hodoňovice)
3 PJ vznikla buď z OJ Adamec (nář. Hadamec), nebo obsahují poses. adj. od tohoto OJ odvozené. U jmen pro kopec jde o PJ přenesená, předložkové PJ U Adamcu obsahuje gen. pl. tohoto OJ (jméno rodiny; v nář. podobě). Do ostatních PJ vstupuje poses. adj. v substantivizované podobě (v předložkovém PJ Na Adamcovem je adj. v nář. tvaru složeného sklonění). Objekty byly pojmenovány podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli toho jména. Usedlost U Adamcu v Hutisku má paralelní jméno U Mikundů.
Šr