Spjms

DOBRKOVSKÝ adj.

1+2 Ia Dobrkovsky dul dolina, dolina Tísek NJ
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. odvozené od zkráceného základu PJ Dobrkovec (Dobrkov-) sufixem -ský. Pojmenovává „mokrý důl v lese“ podle polohy v areálu lesa a polí jménem Dobrkovec. • Viz dobr-/dobř-
Či