Spjms

ANTONOV2 m.

1+2 I a Antonov m. č. Brušperk FM ♦ Kapla na Antonově kaple Brušperk FM
3 Jednoslovné PJ je odvozeno od OJ Anton sufixem -ov. Toto PJ je nář. obdobou dodnes oficiálního honorifikačního názvu místní části Antonínov pojmenované po zakladateli – olomouckém arcibiskupovi Antonínu (Antonu) Theodoru hraběti Colloredo-Waldsee (založena r. 1789; HŠ 1, 47). Kaple byla pojmenována podle polohy v této místní části.
Šr