Spjms

ARNOŠT2 m. OJ

1+2 I b Za Arnoštem pole Slatina NJ IIIa Arnoštovo údolí m. č. Blansko BK (Těchov)
3 Do PJ vstupuje OJ Arnošt (v přeneseném významu ,Arnoštovo obydlí‘) nebo přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené. Předložkové PJ ze Slatiny pojmenovává pole podle polohy za domem nositele toho jména. Funkce adj. v přívlastkovém PJ z Těchova je honorifikující: údolí bylo nazváno „podle hraběte Arnošta Leopolda Gellhorna, který zde založil továrny.“ • SPJČ.
Šr