Spjms

ARGENTINA14 f.

1 I a Argentina13; Nová Argentina
2 a pole7, louka3, louky2, m. č.2, hospodářská usedlost, lesík
3 Zpravidla jednoslovná PJ vznikla ze jména země Argentina (psáno též Argentýna/Argentyna). Objekty, zpravidla pole a louky, byly pojmenovány podle různých okolností nebo podle polohy: „dobrá půda“ (Děhylov OP), „méně úrodná půda, bažiny, mokřiny“ (Těškovice OP), „poloha m. č. daleko od centra obce“ (Nová A., Hrabyně OP), „poloha daleko od vesnice“ (Kunovice UH; paralelní název Habeš)“. V m. č. A. v Háji ve Slezsku OP (Smolkově) „to vypadá jako v Argentině“, PJ A. v Bohuňově ZR (Janovičkách) prý souvisí s tvarem pole. Ve Velkých Karlovicích VS (Jezerném) „majitel odjel v 19. století do Argentiny“. • PJ tvoří tři malé soustředěné areály: největší v širokém okolí Ostravy, dále v okolí Bystřice nad Pernštejnem a na Uherskohradišťsku. • SPJČ.
Šr