Spjms

ADAMČÍKOVEC m.

1+2 I a Adamčykovec pole Dolní Lutyně KA
3 PJ je odvozeno od OJ v nář. podobě Adamčyk (k Adamčík, Adamčik, Adamčyk, Adamczyk, ...) příponou -ovec. Reprezentuje zejména ve Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele. Užívá se též též paralelní jméno Kubatkovice.
Či