Spjms

ADAMČÍK11 m. OJ

1 Ia Kříž u Adamčíků IIIa Adamčíkův vývoz, Adamčíkův kopec2/les2/losek, Adamčíkův dolek/důl, Adamčíkova hrabina, Adamčíkův kříž
2 ♦ a les8, dolina4, kopec4, kříž4, úvoz2
3 PJ (všechna dvouslovná nebo víceslovná, zapsaná ve slez. nář. podobách) zpravidla obsahují přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ v nář. podobě Adamčyk (k Adamčík, Adamčik, Adamčyk, Adamczyk, ...), ojediněle i gen. pl. k OJ A. (rodinné jméno; je součástí PJ Křyž u Adamčyku z Horní Lutyně KA, označující relační objekt, v přeneseném významu ‚obydlí Adamčykovy rodiny‘). Vedle PJ Adamčykuv losek v Dolní Lutyni KA, pojmenovávajícího malý, původně habrový lesík, existuje variantní PJ Adamčykova grabina (nář. grabina ‚habřina‘). I další objekty v Dolní Lutyni KA mají paralelní jména, např.: A-kuv dul / Šlachtuv dul, A-kuv vyvuz / Oršulokuv vyvuz (nář. vyvuz ‚úvoz‘) apod., patrně podle různých majitelů. • PJ jsou doložena pouze z Karvinska.
Šr