Spjms

ALOCH m.

1+2 I a Áloch pole Hlohovec BV
3 PJ vzniklo ze jména zaniklé vsi Aloch (Aloch u Valtic 1414–1570 viz Nekuda 1961, 88: „V urbáři z r. 1570 byl již pustou vsí“). Pole se patrně nacházelo v místech, kde se rozkládala zaniklá obec. • HŠ 1, 45.
Šr