Spjms

ARMÁK m.

1+2 Ia Armák vyvýšenina Ivanovice na Hané VY (Chvalkovice na Hané)
3 PJ vzniklo univerbizací spojení Armový kopec, jež se pro objekt užívá jako paralelní PJ; viz ARMOVÝ.
Sp