Spjms

FULNEČEK m. OJ

1+2 IIIa Fulnečkuv dul dolina, dolina, dolina, dolina Píšť OP
3 PJ obsahuje přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Fulneček, PJ je zapsáno ve slez. nář. podobě. Objekt byl pojmenován „podle majitele“.
Km