Spjms

ADAŠOVKA f.

1+2 I a Adašuvka chalupa Řeka FM
3 PJ je odvozeno od OJ Adaš, tj. hypokoristické podoby k Adam, sufixem -ovka (nář. -uvka). Reprezentuje zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele.
Šr