Spjms

ALTENBERK m.

1+2 I a Altenberk vinohrad Hlína BO
3 PJ je pokračováním něm. PJ Altenberg, doslova ‚stará hora‘, v němž však komponent -berg znamená ‚vinohrad‘. Odtud jsou na již. Moravě vinohrady, které se jmenují Hora, Stará hora apod. PJ má paralelní název Stará hora. Viz HORA. • Viz -berg-/-perk
Šr