Spjms

AMZELKA f.

1+2 I a Amzelka šachta Ostrava OV (Petřkovice)
3 PJ je odvozeno od OJ Anselm (nář. Amzel) sufixem -ka. Jméno je honorifikační, šachta (zanikla v 90. letech 20. stol.) byla pojmenována podle zakladatele vídeňského bankovního domu Mayera Anselma Rothschilda, jehož synovi patřila.
Šr