Spjms

ADAMOVY2 plt.

1+2 I a Adamovy pole Uhřice HO, Adamovy pole Žítková UH
3 Zachycená PJ jsou jednoslovná. PJ z Žítkové je odvozeno od OJ Adam pl. sufixem -ovy a pojmenovává pole podle majitele/uživatele. Jméno z Uhřic vzniklo pluralizací PJ Adamov: zde existují i variantní pojmenování Adamov a Adamovo, pole je pojmenováno „podle bývalého majitele Adama Denefa“. • SPJČ.
Šr