Spjms

ANDĚLÍČEK2 m. OJ

1+2 IIIa Andělíčku žlábek louky Hodice JI, Andělíčku žlábek louka Třešť JI
3 PJ (doložená ze sousedících obcí) obsahují přívlastkové poses. adj. odvozené od přezdívkového jména Andělíček nář. sufixem -u < < -ův. Objekty byly pojmenovány podle obyvatele: „Dříve se nočním strážným v obci říkalo andělíčci strážní. Jeden z nich tam bydlel.“ • SPJČ.
Šr