Spjms

ADAMÍKY2 plt.

1+2 I a Adamíky lesy Velké Karlovice VS (Tísňavy) b Na Adamíkoch pastvina Velké Karlovice VS (Pluskovec)
3 Jednoslovné PJ vzniklo z OJ Adamík přechodem k pl. tvaru rodu muž. neživ. Lesy byly patrně pojmenovány podle obyvatele objektu, který se v lese nacházel: „Bydlel tam Adam“, zřejmě zvaný Adamík. Předložkové PJ, zapsané v nář. podobě, označuje patrně sousední objekt podle polohy.
Šr