Spjms

ANDRÝSOVSKÁ f.

1+2 I a Andrýsovská louka Lanžhot BV
3 PJ má formu substantivizovaného adj. žen. rodu odvozeného od OJ Andrýs sufixem -ovská. Objekt byl pojmenován podle majitele. • SPJČ ANDRYSOVSKÝ.
Šr