Spjms

ACHTELSKÝ adj.

1+2 Ib Achtelský kopec vyvýšenina Moravský Žižkov BV
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. odvozené od PJ Achtele (název pro pole v sousedních Velkých Bílovicích) sufixem -ský. PJ je motiváno polohou - vyvýšenina při pohledu od Moravského Žižkova leží ve směru pole toho jména. • Viz -acht(el)-
Sp