Spjms

AUPERK m.

1+2 I b Na Auperku hon Bobrůvka ZR
3 Předložkové PJ obsahuje jméno Auperk, které vzniklo adaptací něm. Auerberg (z Aue ‚louka, luh, niva‘ a Berg ‚hora‘). • Viz -au(e)-, -berg-/-perk
Km