Spjms

ALEXINA2 f.

1+2 I a Alexina pastvina Lesní Hluboké BO b Na Alexině pastvina Lesní Hluboké BO
3 PJ Alexina (obsažené i ve variantním předložkovém jméně) je odvozeno od OJ Alex sufixem -ina. Objekt byl pojmenován „podle majitele“.
Šr