Spjms

ANTOŠOVSKÝ2 adj.

1+2 Ia Antošovska alej alej Ludgeřovice OP, Antošovska alej alej Ostrava OV (Antošovice)
3 PJ obsahují přívlastkové adj. odvozené od zkráceného základu MJ Antošovice (HŠ 1, 47) sufixem -ská (nář. -ska). Alej byla pojmenována podle směru: vede do lesa Čerňava.
Šr