Spjms

ALOJZOVSKÝ2 adj.

1+2 Ia Alojzovská fabrika továrna Bohdíkov SU, Alojzovské dvůr hospodářská usedlost Bohdíkov SU
3 PJ obsahují přívlastkové adj. odvozené od PJ Alojzov (HŠ 1, 46) sufixem -ský (nář. -ské). Objekty byly pojmenovány podle přináležitosti k osadě Alojzov. Továrna se nazývá též Alojzov.
Šr