Spjms

AUGUSTIN2 m. OJ

1+2 IIIa Augustinův dvůr hospodářská usedlost Zálesí ZN b U Haugustinovýho křížka místo Otín JI
3 PJ obsahují přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Augustin (nář. Haugustin); v předložkovém PJ z Otína je adj. v nář. tvaru složeného sklonění. Objekty byly pojmenovány podle „prvního nájemce“ (Zálesí) nebo podle polohy u křížku nazvaného podle jeho „majitele/zřizovatele“ (Otín). • SPJČ AUGUSTÝN.
Šr