Spjms

ARNOLECKÝ adj.

1+2 Ia Arnulecký hory les Bohdalov ZR (Chroustov)
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. arnolecký (nář. arnulecký) odvozené z MJ Arnolec (nář. Arnulec; viz HŠ 1, 48) sufixem -. Les v kopcovitém terénu byl pojmenován podle polohy ve směru k obci Arnolec.
Šr