Spjms

AMALÍNSKÝ adj.

1+2 Ib U amalinskyho hřiště pozemek Bohušov BR (Dolní Povelice)
3 PJ obsahuje přívl. adj. odvozené od nář. podoby MJ Amalín (HŠ 1, 46) sufixem -ský (s nář. krácením v koncovce). Dolnopovelický pozemek je pojmenován podle polohy u hřiště ležícího už v Amalíně, místní části Slezských Rudoltic.
Šr