Spjms

AMERIKOVÝ adj.

1+2 Ia Ameriková cesta cesta Loukov KM
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. odvozené od PJ Ameriky sufixem -ový. Cesta byla pojmenována podle směru (vede „od hlavní silnice k nádraží přes pole Ameriky“).
Šr