Spjms

ALMUŽNA4 f.

1+2 I a Almužna pole Sazovice ZL; Malá almožna pole Horní Kounice ZN b Ho Halmožne hon, pole Horní Kounice ZN, Pod Almožnó pole Horní Kounice ZN
3 PJ vznikla z apel. almužna (nář. almožna, halmožna) ‚milodar, nepatrný dar‘ nebo toto subst. obsahují. Motivací pro jednoslovné PJ ze Sazovic byla malá rozloha pole, které bylo získáno jako nepatrný přídavek k dosavadnímu majetku, jako nepatrná část dědictví apod. V přívlastkovém PJ z Horních Kounic je subst. specifikováno adj. vyjadřujícím velikost (Malá a.). Předložková PJ (nář. předl. ho < u) označují objekty podle polohy. • SPJČ.
Šr