Spjms

AMBROZKA f.

1+2 I a Ambrozka louka Javorník HO
3 PJ je odvozeno od OJ Ambroz, krajové variantě k Ambrož, sufixem -ka. Louka byla pojmenována podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost) k nositeli toho jména.
Šr