Spjms

ADVOKÁT m.

1+2 III b Na advokátovým m. č. Ostrava OV (Nová Bělá)
3 Předložkové PJ obsahuje substant. poses. adjektivum odvozené od apel. advokát (s nář. koncovkou instr. ve funkci lokálu). PJ vyjadřuje polohu a přivlastnění pozemku, na němž dnes stojí m. č. Bylo to „původní pole, na němž byly po r. 1920 vybudovány domky. Pole patřilo ostravskému advokátovi“.
Šr