Spjms

ALEJSKÝ adj.

1+2 Ia Alejski dvur hospodářská usedlost, m. č. Šenov FM
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. alejský odvozené od apelativa alej sufixem -ský; je jím vyjádřena místní okolnost: k usedlosti (dvoru) vedla dříve kaštanová alej, jméno usedlosti pak bylo přeneseno i na místní část. • SPJČ. • Viz -alej-
Šr