Spjms

ADJUNKT m.

1+2 I b Ho posranyho adjunka les Suchý BK
3 Předložkové PJ (zapsané v nář. podobě) obsahuje substantivum adjunkt, nář. adjunk, specifikované shodným přívlastkem. Motivickým základem PJ je místní událost: „Byl zde pytláky přepaden adjunkt a tak zbit, že se podělal“; poloha místa je vyjádřena předložkou u.
Šr