Spjms

ALBERTKA f.

1+2 I a Albertka les Třešť JI
3 PJ je odvozeno od OJ Albert sufixem -ka. Les byl pojmenován podle nějakého vztahu (vlastnictví, okolnost, událost) k nositeli toho jména. • SPJČ.
Šr