Spjms

ANTOŇ m. OJ

1+2 IIIa Hantoňů vrch les Volfířov JH (Velká Lhota)
3 PJ obsahuje přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Antoň (v nář. podobě s protetickým h) nář. sufixem -ů ‚-ův‘. Les na kopci byl pojmenován „podle bývalého majitele“. • SPJČ.
Šr