Spjms

ALPINKA2 f.

1+2 I a Alpinka důl Orlová KA (Poruba) b Ku Alpince cesta Orlová KA (Poruba)
3 Jednoslovné PJ vzniklo z první části něm. PJ Alpinenschacht za připojení čes. sufixu -ka. Pův. jméno dolu bylo složeno z části názvu společnosti Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, která v něm těžbu od r. 1900 provozovala, a apel. Schacht ‚důl‘. Později se pro tentýž objekt začalo užívat paralelní PJ Václavka. Předložkové PJ je motivováno směrem, kterým cesta vede. Objekt nese také paralelní PJ Kolačkova cesta.
Sp