Spjms

ALPINSKÝ adj.

1+2 Ia Alpiňsko štreka železniční trať Orlová KA (Poruba)
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. odvozené od PJ pro důl Alpinka sufixem -ský (v nář. podobě se změnou á > o). Trať byla pojmenována podle směru, kterým vede.
Sp