Spjms

ARCHLEB2 m. OJ

1+2 I a Archleb skály Čučice BO b Za Archlebem louka Čučice BO
3 Jednoslovné PJ vzniklo zřejmě z OJ Archleb. Nelze ani vyloučit, že je pokračováním jména nějaké zaniklé osady, jež bylo odvozeno od OJ Archleb (na jz. Moravě jsou doložena ještě dvě zaniklá sídliště se jménem odvozeným z OJ Archleb: Arklebice u Kožichovic TR a u Oponešic TR, HŠ 1, 48; v současnosti existující obcí s jménem odvozeným od OJ Archleb je Archlebov HO). Ve VM – Náměšť, 131 se uvádí jako jméno lesa. PJ Archleb pro skály nad řekou Oslavou vzniklo přenesením jména na objekt, který je v lese nápadný. Předložkové PJ Za Archlebem je motivováno polohou louky.
Šr