Spjms

ADAMÍKOV m.

1+2 I a Adamíkov pole Velké Karlovice VS (Jezerné)
3 PJ je odvozeno sufixem -ov od OJ Adamík („Adamík – syn hospodáře Adama“). Pole bylo zřejmě pojmenováno podle majitele/uživatele.
Šr