Spjms

AFRIKA2 f.

1+2 I a Afrika pole Městečko Trnávka SY (Stará Trnávka), Afrika pole Vrbátky PV (Dubany)
3 PJ vznikla ze jména světadílu Afrika. Objekty byly nazvány „podle tvaru“ (tj. nepravidelného, s oblými hranicemi apod.; Stará Trnávka), nebo podle okolnosti (Dubany): pole „bývalo před regulací řeky Blaty v r. 1909 zaplavováno“, tj. bývalo bahnité jako podél afrických veletoků; motivem pojmenování mohla být i vzdálenost pojmenovávaného objektu. Viz AMERIKA, ARGENTINA apod. • SPJČ.
Šr