Spjms

AMERIČAN2 m.

1+2 I b U američana pole Křtiny BK; U Američanů pomník Starý Jičín NJ (Palačov)
3 Předložková PJ obsahují jednak subst. američan ‚mlýn americké konstrukce‘, jednak obyvatelské jméno Američan. Objekty byly pojmenovány podle polohy: pole se nachází na místě, kde „byl v minulém století mlýn“, pomník byl postaven na místě, kam „v roce 1944 dopadl sestřelený americký bombardér“.
Šr