Spjms

ABRHÁMKA3 f.

1+2 I a Abrhamka hon Benešov BK; Abrhámke pole Benešov BK b Na Abrhámkách pole Benešov BK
3 Jednoslovné PJ pro pole je odvozeno od OJ Abrhám (viz ABRHÁM) sufixem -ky (nář. -ke). Existuje též variantní předložkové PJ. Pole bylo pojmenováno podle majitelů: „Jméno se vzahuje k majetku rodu Abrhámů z č. 8, z 18. století“. Jednoslovné PJ pro hon vzniklo substantivizací PJ Abrhámky označujícího pole do honu zahrnuté.
Šr